ISRRA

Switch to desktop

Domov

Oznámenie o strategickom dokumente

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov "Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 v polovici roka 2013" je v plnom znení prístupné na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/ v časti Regionálny rozvoj a zároveň na internetovej stránke http://enviroportal.sk/.

 


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)