ISRRA

Switch to desktop

Domov

Anketa – Ochrana finančných záujmov

RO pre OPŽP, ako sieťový partner v spolupráci s odborom Centrálneho kontaktného útvaru pre OLAF, sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR zverejňuje anketu, zameranú na zhromaždenie názorov verejnosti na aktuálne otázky týkajúce ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013. Nájdete ju v príslušnej sekcii – Boj proti korupcii a nahlasovanie nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ alebo aj po kliknutí na nasledujúci link: ANKETA – OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV.