ISRRA

Switch to desktop

V 16. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 328 poukážok

V 16. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 328 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami je 95 bez využitia elektrickej akumulácie.

 

Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace. Kolo s alokáciou 950 000 € bolo uzatvorené v súlade s osobitnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam po prekročení vyčlenenej čiastky o 10 % po viac ako 5-tich minútach. Vzápätí systém žiadosti aj vyhodnotil.

 

Najbližšie 17. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 17. októbra 2017 o 15. h. V tomto poslednom tohtoročnom kole budú vydané poukážky v hodnote 1 250 000 €.

 

Od spustenia projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia viac ako 9 600 poukážok v celkovej hodnote viac ako 21 miliónov €. Ďalšie poukážky za 4 milióny € už majú domácnosti k dispozícii.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2xKguRU

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 16. november 2017, 14:00

Prečítané: 15x

Výsledok kontroly - Záverečná správa - Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie

Na stránke Najvyššieho kontrolného úradu SR bol zverejnený výsledok kontroly - Záverečná správa - Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie.

 

Dokument na stiahnutie:

- Výsledok kontroly - Záverečná správa - Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie (http://bit.ly/2yu1fAh)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

www.nku.gov.sk

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 16. november 2017, 13:43

Prečítané: 16x

Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev IROP

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na internetovej stránke MPaRV SR bol zverejnený aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.

 

Dokument na stiahnutie:

- Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP, verzia 4 (http://bit.ly/2xCIlTI)  

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2xysc1E

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 16. november 2017, 12:36

Prečítané: 16x

K novele zákona o sociálnych podnikoch je 160 zásadných pripomienok

K novele zákona o sociálnej ekonomike a podnikoch z dielne ministerstva práce bolo vznesených 420 pripomienok, z toho až 160 bolo zásadných.

 

Viac informácií je dostupných na stránke:

http://bit.ly/2hKZpRK

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 16. november 2017, 13:02

Prečítané: 14x

Desiatky miliónov eur poputujú do opatrení proti suchu na Slovensku

Envirorezort predstavil prvú verziu programu H2ODNOTA V KRAJINE.

 

- Program H2ODNOTA V KRAJINE, riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, obsahuje konkrétne kroky ako bojovať s dôsledkami sucha na Slovensku.

- Predstavuje materiál, ktorý spája do jedného celku opatrenia vo viacerých oblastiach a sektoroch. Od životného prostredia, cez lesohospodárstvo, poľnohospodárstvo, až po kroky v mestách a obciach.

- Pre viaceré opatrenia už envirorezort pripravil zdroje financovania vo výške až 70 miliónov eur.

 

Fenomén sucha sa podľa odhadov týka 17 % územia Európy a nevyhýba sa ani Slovensku. Toto leto sa o tom mohli presvedčiť napríklad obyvatelia niektorých lokalít na Záhorí alebo juhu krajiny. A prejavy sucha na Slovensku budú v budúcnosti ďalej narastať. Ministerstvo životného prostredia preto dnes predstavilo prvý návrh programu H2ODNOTA V KRAJINE. Program konkrétnymi opatreniami dokáže predchádzať dôsledkom sucha na obyvateľov, na ekonomiku regiónov či na samotnú prírodu. Zároveň na viaceré opatrenia vymedzilo 70 miliónov eur z eurofondov a zdrojov Environmentálneho fondu.

 

Slovensko dnes nečelí dôsledkom sucha v takej miere ako iné európske krajiny. No to neznamená, že sucho u nás nie je témou, ktorou sa nemusíme zaoberať. Práve naopak. Investície do predchádzania problému sú vždy zodpovednejšie, lacnejšie a efektívnejšie ako dodatočné odstraňovanie dôsledkov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

 

Priemerná ročná teplota vzduchu na Slovensku vzrástla v období od 1991 – 2014 až o 1 °C v porovnaní s obdobím 1961 – 1990. To zvýšilo nároky na vodu. Sucho tak môže zasiahnuť ktorúkoľvek oblasť Slovenska,“ pripája sa Lívia Labudová, klimatologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

 

Doterajší prístup k problematike sucha na Slovensku mal jedno zásadné úskalie. Dostatočne sa neprepájali aktivity v jednotlivých odvetviach. Činnosti v krajine nenadväzovali na opatrenia v mestách a obciach či poľnohospodárstve. Práve to má zmeniť program H2ODNOTA V KRAJINE. Na jeho prvej verzii sa tak podieľali odborníci, vedci a akademici s rôznymi zameraniami.

 

Sucho je bez diskusie prierezová problematika a doteraz nám chýbal materiál, ktorý by dostatočne zohľadňoval medzisektorálne aspekty,“ podčiarkol Norbert Kurilla, štátny tajomník ministerstva životného prostredia.

 

Na programe sa začalo pracovať v apríli 2017. Okrem analytickej časti obsahuje aj konkrétne opatrenia. Ich realizácia si opatrenia vyžiadajú sumu presahujúcu 100 miliónov eur. Potrebné financie budú čerpané z eurofondov či Environmentálneho fondu. Len ministerstvo životného prostredia už vyhlásilo či do konca roka vyhlási výzvy v hodnote 70 miliónov eur.

 

Pri riekach plánuje envirorezort znásobiť úsilie pri takzvaných zelených opatreniach. Tie predstavujú napríklad obnovy mokradí, brehových porastov či zalesňovanie brehov.

 

Už dnes je otvorená výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia na 50 miliónov eur. Financie možno čerpať na budovanie lesných porastov, ktoré budú držať vodu, na vybudovanie ďalšieho kanálu popri rieke a podobné opatrenia.

 

Zároveň sa envirorezort chce sústrediť na čistenie sedimentov v riekach, čím sa zvyšuje schopnosť tokov zadržiavať vodu.

 

V mestách a obciach zelený rezort plánuje naďalej podporovať opatrenia na zachytávanie dažďovej vody. Od jednoduchých opatrení ako sú sudy, jazierka či rybníky. Cez náročnejšie ako sú zelené strechy.

 

Na vodozádržné opatrenia v obciach a mestách pripravuje výzvu vo výške 17 miliónov eur. Napríklad na podporu zelených striech. Výzva bude vyhlásená do konca tohto roka. Rovnako rezort v tejto oblasti ráta aj s financiami z Environmentálneho fondu.

 

Zvláštnu kapitolu predstavujú betónové plochy. Napríklad pri rekonštrukciách a výstavbe parkovísk chce rezort prostredníctvom obcí dosiahnuť, aby sa preferovala takzvaná zatrávňovacia dlažba, ktorá síce spevní plochu, no umožňuje priesak dažďovej vody.

 

V poľnohospodárstve program H2ODNOTA V KRAJINE považuje za potrebné obnoviť 510 kilometrov závlahových kanálov a celkovo modernizovať závlahový systém na Slovensku.

 

V lesohospodárstve program odporúča zaoberať sa zložením lesov. Aby vedeli odolávať suchu, stabilizovali svahy, upravovali prietoky pri dažďoch.

 

Viac informácií je dostupných na stránke:

http://bit.ly/2hFqrKb

Ostatná aktualizácia: utorok, 14. november 2017, 15:28

Prečítané: 18x