ISRRA

Switch to desktop

Zvýši sa počet rómskych zdravotných asistentov

Projekt Zdravé komunity zameraný na podporu zdravia obyvateľov rómskych komunít, šírenie prevencie a osvety v marginalizovaných lokalitách vďaka spolupráci MV SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstva financií SR a Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín pokračuje aj v roku 2014. Projekt sa rozšíri sa do ďalších 36 lokalít a počet predstaviteľov zdravotnej osvety sa navýši o 36 asistentov a 4 koordinátorov. Celkovo by v teréne malo pôsobiť 160 asistentov.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák apeloval na kompetentné inštitúcie a inicioval medzirezortné rokovania , aby sa projekt Zdravé komunity začal realizovať a uplatňoval sa v rámci celého Slovenska. Vysoká úmrtnosť v nízkom veku a zlý zdravotný stav sú dôvody, pre ktoré úrad splnomocnenca považuje za nevyhnutné, aby sa takýto projekt v rómskych osadách realizoval.

Projekt Zdravé komunity je celoslovenským projektom so zameraním na prevenciu a osvetu v oblasti zdravia v rómskych komunitách. V rámci projektu aktuálne pôsobí 120 terénnych asistentov pre takmer 100-tisíc obyvateľov komunít, ktoré sú podľa Atlasu rómskych komunít najkritickejšie. Projekt Zdravé komunity sa začal realizovať v roku 2013.