ISRRA

Switch to desktop

Formulár priebežnej správy 2013

V zmysle Čl. II ods. 3 zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu činností regionálnej rozvojovej agentúry, MDVRR SR oznamuje prijímateľom, že dňa 30. mája 2013 bol na webovej stránke ministerstva v sekcii Regionálny rozvoj pridaný formulár priebežnej správy: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=93280