ISRRA

Switch to desktop

Hodnotiaca správa IS RRA v SR vypracovaná OECD LEED 2011/2012

SPRÁVA K ÚROVNI MIESTNEHO ROZVOJA ZA ÚČELOM HODNOTENIA “EFEKTÍVNOSTI INTEGROVANEJ SIETE REGIONÁLNYCH ROZVOJOVÝCH AGENTÚR V SLOVENSKEJ REPUBLIKE”
Projekt programu “Miestneho hospodárstva a zamestnanosti” (LEED) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) finančne podporovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR).
 
cele znenie správy:
 
Hodnotiaca správa IS RRA v SR vypracovaná OECD LEED 2011/2012 

zdroj MDVRR